Courses

  1. IS203 Клиент сервер програмчлал, ШУТИС, КТМС, [83 оюутан], Fall 2011
  2. CS703 Үйлчилгээнд үндэслэгдсэн програм хангамжийн архитектур, ШУТИС, КТМС, [27 магистрант], Spring 2012
  3. CS207 Үйлдлийн систем, ШУТИС, КТМС, [лаб: 70 оюутан], Spring 2012
  4. CS200 Програмчлалын үндэс, ШУТИС, КТМС, [лекц: 105, лаб: 47 оюутан], Fall 2012
  5. CS703 Үйлчилгээнд үндэслэгдсэн програм хангамжийн архитектур, ШУТИС, КТМС, [21 магистрант], Spring 2013
  6. CS207 Үйлдлийн систем, ШУТИС, КТМС, [лаб: 77 оюутан], Spring 2013
  7. CS205 Програмчлалын хэлний зарчмууд, ШУТИС, КТМС, [81 оюутан], Fall 2013
  8. CS213 Компьютерийн график, ШУТИС, КТМС, [18 оюутан], Spring 2014
  9. CS703 Үйлчилгээнд үндэслэгдсэн програм хангамжийн архитектур, ШУТИС, КТМС, [20 магистрант], Spring 2014